Działalność

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie przedsiębiorców - gospodarczym, jak i finansowym, w tym prawie spółek, kontraktów handlowych oraz prawie podatkowym i zamówień publicznych. W pozostałym zakresie Kancelaria zajmuje się prawem cywilnym w obszarze prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. W kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych podejmujemy się także zleceń z zakresu prawa karnego i administracyjnego.

Na kompleksową ( stałą ) obsługę prawną podmiotów gospodarczych składają się:
* doradztwo prawne,
* opracowywanie wszelkich czynności prawnych, w tym pism procesowych, umów, opinii prawnych,
                         pozostałych oświadczeń wiedzy i woli,
                         * reprezentowanie i zastępstwo prawne przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
                         * prowadzenie negocjacji handlowych i mediacji gospodarczych na życzenie Klientów.

Kancelaria praktykuje z powodzeniem koncepcję obsługi podmiotów gospodarczych, która uwzględnia wszelkie spodziewane potrzeby Klienta, przekrojową problematykę prawną oraz maksymalny nakład pracy pełnomocnika, jak też jego dalszych kooperantów.

Konkretne umowy negocjowane są przez Kancelarię wedle zapotrzebowań i preferencji danego Klienta, w oparciu o zgłoszone przez niego sugestie, uwagi czy postulaty.